Ngoại khóa

Vui chơi là nhu cầu quan trọng nhất đối với việc học của trẻ lứa tuổi mầm non. Vì trò chơi chính là phương tiện để kích thích trẻ khám phá, tìm hiểu và nhận thức thế giới, giúp trẻ học qua chơi, chơi qua học. Thông qua trò chơi, trẻ sẽ phát triển và […]

03/06/2016 Quản Trị

Xem thêm